Zdieľať túto stránku

Ako je to možné, že práve vám nezostal pigment v pokožke po tetovaní? Na uloženie pigmentu do pokožky má vplyv veľa vonkajších a vnútorných fakktorov. No najdôležitejšími faktormi sú typ a stav pokožky, váš imunitný, lymfatický a hormonálny systém. Všetky tieto a ešte ďalšie faktory, akými sú pitný režim, zlá životospráva, fajčenie cigariet, alkohol, lieky, káva, detoxikovanie, diéty, nesprávne ošetrovanie a pod., majú priamy i nepriamy vplyv na uloženie pigmentu do pokožky. Pri výpadku pigmentu z pokožky, nejde o zlé natetovanie permanentného make-upu a chybu kozmetičky, ale môže ísť o zlú starostlivosť po tetovaní, alebo samočinnosť vašej pokožky, hlavne v prvú noc po tetovaní. Pokožka po tetovaní pracuje naplno a hojí sa. To, koľko pigmentu sa z nej vyplaví, koľko v nej zostane, niekedy neovplyvníte vy, ani ja ! Ojedinele môže z nejakých príčin pri činnosti tela akými sú imunitný, lymfatický a hormonálny systém, dôjsť k výpadku pigmentu z pokožky. Nedá sa to vylúčiť, pretože do ľudského tela nikto nevidí. No z mojich dlhoročných skúseností viem, že 80% žien nepotrebuje ani následné tetovanie (korekciu), pretože im zostalo tetovanie pekné už po prvom tetovaní. Korekciu, čiže následné druhé tetovanie vždy odporúčam pre zintenzívnenie farby a výdrže pigmentu v pokožke až do 5 rokov. Po tetovaní sa vytvoria drobné chrastičky, ktoré sa musia samovoľne zlúpnuť z pokožky. Ak ich niekto predčasne strhne, nezostane v pokožke pigment, iba ak nejaké jazvičky. Niekedy sa môže zdať, že tam nie je žiadna natetovaná farba, ale treba počkať 4 týždne do úplného vyhojenia, vtedy sa zvyčajne farba zase ukáže. Ak sa tak nestane, niečo nie je v poriadku, ale tetovaním to nebude, pretože počas celého tetovania mám nastavenú ihličku na 1,2mm, ktorá rovnomerne vpravuje pigment do pokožky. Mám 8 ročné skúsenosti v tetovaní permanentného make-upu a tisíce vytetovaných žien. Nepoznám ani jednu ženu na Slovensku, ktorá vykonáva tetovanie permanentného make-upu obočia, pier a očných liniek tak zodpovedne ako ja, a aby mala aj tak bohaté skúsenosti, ako ja. Navyše mám vyštudovanú zdravotnícku školu s maturitou a o pokožke viem viac, ako ktokoľvek iný v tejto branži. Niekedy treba hľadať vinu v sebe a neočierňovať iného, aj keď ste si tetovanie zaplatili.

Reklamácia: tetovanie permanentného make-upu obočia, pier a očných liniek je veľmi individuálna záležitosť a každá žena, ktorá ho podstupuje, robí tak na vlastnú žiadosť a nesie určité riziko. Najmä vtedy, ak podstupuje tetovanie PMU u amatéra alebo neskúseného. Vtedy hrozí, že príde k asymetrickému natetovaniu, čiže napr. každé obočie môže mať viditeľne iný tvar, inak umiestnené na pokožke (vyššie-nižšie). Tiež môže prísť k natetovaniu nesprávneho pigmentu do pokožky, čo znamená, že sa nerobila typológia pleti, a tak sa časom zmení farba na neželaný odtieň modrej, zelenej, červenej, fialovej a pod. Pri tetovaní rozoznávame tiež paletu farieb s neutrélnou, studenou, či teplou škálou a preto sa robí pred každým tetovaní kožná typológia podľa farby pleti, očí a vlasov. Podľa mojich skúseností ju robí len 5% tetujúcich a robia to tak, že rovnaká farba pre každú zákazníčku. Preto príde k natetovaniu nesprávneho pigmentu do pokožky, čo znamená, že sa časom zmení natetovaná farba na neželaný odtieň modrej, zelenej, červenej, fialovej a pod. Vtedy má podľa mňa takáto žena nárok na reklamáciu a požadovať opravu, alebo vrátenie peňazí. Ďlaší problém môže spôsobiť zlá starostlivosť o tetované miesto. Každá ženy by mala byť dostatočne a správne poučená, ako sa starať o tetované miesto. Ale nie každý to aj ovláda a preto sa stretávam so ženami, ktorým boli odovzdané nesprávne informácie. Už som si zvykla na to, že na Slovensku sa rozdávajú certifikáty na výkon PMU za jeden deň a tak nie je možné, aby dotyčná osoba mala dostatočné vedomosti o tetovaní, pokožke, farbách, farebnej typológii a hygiene. To nehovorím o skúsenostiach. Tetovanie permanentného make-upu je odborná práca a mala by ju vykonávať iba osoba so zdravotníckym vzdelaním. Na reklamáciu nemá žena nárok v prípade, že vám nechytí pigment v pokožke. Tu nejde o zlé tetovanie, ale činnosť pokožky najmä v prvú noc, kedy sa tetované miesto hojí a pri hojení pokožky telo vylučuje pigment z nej von. Koľko zostane natetovaného pigmentu v pokožke určí vaše telo a nie vy, ani ja! Letné mesiace a tetovanie microblading