Obchodné podmienky a zaplatenie zálohy za termín:

1. Pri odosielaní sumy 50€ (suma 50€ sa odpočítava z celkovej ceny), nezabudnite napísať do správy pre príjmateľa (pre mňa - Veroniku Kocianovú) dátum na ktorý ste objednaná, meno a priezvisko osoby, ktorá sa objednáva na procedúru a to aj v prípade, ak platba bude posielaná z iného účtu vedeného na iné meno, aby som vás vedela priradiť k dohodnutému termínu! Platbu poslanú pod iným menom neviem priradiť k osobe, ktorá sa objednáva na procedúru a tak 50€ posielam naspäť na účet z ktorého mi prišla. Svojou nepozornosťou prídete o dohodnutý termín.

2. Zálohu odošlite čo najskôr (max. do 2 prac. dní) od dohodnutia termínu, aby bola pripísaná na môj firemný účet najneskôr do 3-4 pracovných dní. Ak sa tak nestane, Váš dohodnutý termín bude bez ďalšieho upozornenia ponúknutý inej zákazníčke, aby som si neblokovala termíny!

3. Po prijatí zálohy na môj účet, vás budem bezodkladne informovať sms správou, v ktorej Vám potvrdím rezerváciu vášho termínu.

4. Žiadam zákazníčky, aby rešpektovali, že z viacerých dôvodov, najmä z hygienických, nie je možný vstup do kozmetického salónu s deťmi a doprovodu inej osoby!

5. Zrušenie, alebo preloženie termínu: Ak sa rozhodnete záväznú objednávku z akýchkoľvek dôvodov zrušiť alebo preložiť, môžete tak urobiť telefonicky, alebo písomnou formou na e-mail (info@beautystudioveronika.sk), avšak najneskôr sedem (7) dní pred Vaším termínom. Ak sa tak nestane, záloha vo výške 50,-€ je nevratná a slúži, ako čiastočné pokrytie môjho času (min. 2 hodiny), ktorý bol rezervovaný len pre vás.

6. Žiadam každú zákazníčku, aby bola dochvíľna a prišla presne na dohodnutý čas. Ak sa tak nestane z akéhokoľvek dôvodu a budete meškať viac ako 15 min., už Vás nemôžem zobrať na tetovanie PMU. Nedodržanie presného času na tetovanie, nie je korektné voči mne a ďalším zákazníčkam, ktoré sú objednané po Vás. Predídeme tak nedorozumeniam, nepríjemným situáciám a navyše odídete bez tetovania. Záloha v takomto prípade je nevratná! Dajte si prosím na čas a prídite na dohodnutý termín radšej o 10 min. skôr, ako neskôr.

7. Pracujem len na objednávku! Pondelok-Piatok od 9:00-17:00 hod., Sobota a sviatky s príplatkom 80,-€ od 9:00-13:00 hod.

Zálohu vo výške 50,-€ (odpočítava sa z celkovej ceny) zašlite na uvedné firemné číslo účtu:

Bankové spojenie

Názov účtu: Kocianovci s.r.o.

Banka : Fio banka, a.s., Nám. SNP 21, Bratislava 81101

Číslo účtu : 2101966081/8330

IBAN : SK7383300000002101966081

BIC SWIFT kód : FIOZSKBAXXX

Telefonickým dohodnutím termínu, vzniká medzi objednávateľom a dodávateľom záväzný zmluvný vzťah podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Tento zmluvný vzťah môže byť vypovedaný iba podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa www.beautystudioveronika.sk, viď: (Obchodné podmienky, bod 5.). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v obchodných podmienkach. Telefonickým dohodnutím termínu tiež súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami a dávate súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. v platnom znení.

Tel. kontakt: 0907 588 767

email: info@beautystudioveronika.sk, info@veronikakocianova.sk